De stille taal.

20/06/2014 - 26/10/2014

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Turkse migratie in Gent, wil deze tentoonstelling de aandacht vestigen op een onderbelicht aspect van de Turkse cultuur. De Turkse kalligrafische kunst staat centraal in dit project waardoor indirect ook twee belangrijke pijlers van de Turkse cultuur, met name de islamitische mystiek en het soefisme, worden belicht.

De titel van de tentoonstelling, De stille taal, verwijst naar de belangrijke rol die kalligrafie speelt binnen het soefisme. Letters uit het Arabische alfabet krijgen een diepe, mystieke, geheime betekenis en dichters ‘spelen’ met die betekenissen, verborgen in hun gedichten. Een zeer belangrijk gegeven hierbij is dat met de gedachten en gevoelens van de schrijver het papier zelf kracht krijgt. Hoe mooier en harmonieuzer er wordt geschreven, hoe krachtiger de uitstraling van het geschrevene.

Kalligrafieën op objecten of op de daken, muren en plafonds van moskeeën, paleizen en gebouwen, zijn dan ook niet alleen als decoratie bedoeld maar beschermen de positieve kracht van de plek en zijn gebruiker tegen het ‘slechte oog’ en negatieve invloeden. Binnen het soefisme dienen de meeste van deze geschriften als basis voor de meditaties. Het goddelijke woord dat innerlijk voortdurend wordt herhaald, wordt in dit proces overgedragen via de kalligrafen en veranderen de innerlijke wereld van de mens. Dat is de reden waarom soefi’s speciale aandacht hebben voor kalligrafie. Zij waarderen het als een van de vormen van spiritueel gebed.

Deze tentoonstelling wil aan de hand van kalligrafieën op oudere en recente gebruiksvoorwerpen, religieuze voorwerpen en ook kunst, een inkijk geven in de denkwereld van het soefisme en de derwisjen die een aparte plaats innemen binnen het soefisme.