Gekleurd verleden. Familie in oorlog

26/11/2010 - 25/04/2011

De tentoonstelling Gekleurd verleden. Familie in oorlog zoomt in op de meest traumatische gebeurtenis van de twintigste eeuw: de Tweede Wereldoorlog. Mensen die de oorlog meemaakten vertellen in het najaar van 1944 over hun belevenissen. Het zijn gekleurde vertellingen die het grote verhaal van de oorlog – de belangrijke gebeurtenissen, de structuren, de cijfers - een menselijk gelaat geven.

Gekleurd verleden. Familie in oorlog is een tentoonstelling waarin de complexe geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt benaderd als mensenwerk. Hoe reageren gewone mensen in een ongewone tijd? Na de Duitse inval in België gaat de bevolking al gauw terug over tot de orde van de dag. De meeste Belgen proberen de bezettingstijd zo goed mogelijk te overleven. Ze staan niet achter de nieuwe machthebbers en hun maatregelen, maar passen zich aan de nieuwe omstandigheden aan: ze ondergaan de oorlog. Een minderheid echter neemt bewust stelling en steunt de bezetter of gaat er actief tegen in verzet. Tijdens en ook na de oorlog zullen ze de gevolgen van dat engagement dragen. Nog anderen, vooral Joden, worden slachtoffer van de alles verslindende rassenhaat van het naziregime.

Gekleurd verleden. Familie in oorlog legt de nadruk op dit veelkleurige verleden. Het uitgangspunt ervan is: oorlog dwingt tot keuzes. Die keuzes kunnen ook na 65 jaar de bezoeker moeilijk onverschillig laten.

Meer info over de tentoonstelling en de nevenactiviteiten kan je vinden op www.gekleurdverleden.be.